George Boer Photography

Over mijzelf, About myself, 

We worden geboren met een nieuwsgierige en blije geest. Kinderen gaan af op hun gevoel, nog onbevangen en zonder doel. Dat noemen ze spelen. Dat kind in mij is al jong volwassen geworden, de emoties in mijn hart vonden een uitweg via de ratio in mijn hoofd. Ik ben een denker die het leven graag wil begrijpen. Daarom doe ik onderzoek voor een boek over 'Het dilemma mens'.

In mijn abstracte fotografie zoek ik de weg terug zoek naar mijn blije en onbevangen geest. Weer spelen en intuïtief een nieuwe werkelijkheid verbeelden. Deze beelden krijgen nog een extra dimensie  in een door mij gekozen en geprepareerde lijst. Persoonlijker gaat het niet worden.

Ik hoop dat jij kunt genieten van mijn foto's en bedenk "Het gaat niet om waar je naar kijkt, het gaat om wat je ziet." 


We are born with a curious and happy mind. Children rely on their feelings, still uninhibited and without purpose. They call that playing. That child in me has grown up at a young age, the emotions in my heart found a way out through the ratio in my head. I am a thinker who really wants to understand the world and life. That's why I'am doing research for a book about 'The human dilemma'.

In my abstract photography I look for the way back to my happy and uninhibited mind. Play again and intuitively imagine a new reality. These images get an extra dimension in a frame chosen and prepared by me. It won't get any more personal.

I hope you enjoy my photo's and remember "It's not that you look at that matters, it's what you see."  

Send e-mail* Input required
Website by Tomston