George Boer Photography

 

Over mijzelf,

In mijn fotografie zoek ik naar een creatief contact met de wereld om mij heen. Spelend en intuïtief wil ik voorbij het beeld naar de verbeelding. Fotografen zoals Ernst Haas zijn voor mij een belangrijke inspiratiebron: “Bored with obvious reality, I find my fascination in transforming it into a subjective point of view.”

Sinds een paar jaar werk ik serieus aan mijn eigen stijl. Zonder een formele fotografieopleiding is die weg langer en ook breder. Op dit moment zijn de projecten Urban Life en Urban Nature mijn creatieve speelplaatsen. Die diversiteit hoort bij mij.

Door een minimale toelichting en het weglaten van titels komen mijn beelden op zichzelf te staan. Zo wil ik de waarnemer uitdagen een eigen ontmoeting met mijn werk aan te gaan. Wanneer dat lukt, is mijn doel bereikt: "What I want you to see is what you don't know."

About myself,

In my photography, I seek a creative contact with the world around me. Playfully and intuitively I want to go beyond the image to the imagination. Photographers like Ernst Haas are an important source of inspiration for me: "Bored with obvious reality, I find my fascination in transforming it into a subjective point of view."

For a few years now I have been working seriously on my own style. Without a formal photography education, that path is longer and also broader. Right now, the projects Urban Life and Urban Nature are my creative playgrounds. This diversity is part of me.

Minimal explanation and the omission of titles make my images stand on their own. In this way I want to challenge the observer to enter into a personal encounter with my work. When that succeeds, my goal is achieved: "What I want you to see is what you don't know."

Exposure

Send e-mail



* Input required
Website by Tomston